Tag Archives: مدیریت شهری

مناقشه سیاسی رئیس جمهور بجای پاسخگویی

مناقشه سیاسی رئیس جمهور بجای پاسخگویی

از قدیم گفته اند که «هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد» با این حساب چگونه می توان سخنان رئیس جمهور محترم در اجلاس جهانی شوراها و شهرداران ۲۰۱۶ را تحلیل کرد؟! به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن یادداشت عشرت شایق* با عنوان «مناقشه سیاسی رئیس جمهوربجای پاسخگویی» به شرح ذیل است: روزهای پایانی تیرماه،

سایه سرد فرسودگی بر سر حمل و نقل همگانی

تا چند دهه پیش، نام شهرها با توسعه، مدرنیته و دسترسی آسان به امکانات قرین بود. اما این مفهوم، در طی سه دهه اخیر به شدت تغییر معنا داده است. تا آنجا که نخستین و مهم‌ترین تصویری که با شنیدن نام شهرها در اذهان تداعی می‌شود، «ترافیک سنگین» معابر است و به دنبال آن آلودگی

Top