Tag Archives: دكتر قرايي مقدم

ابهری

* برگزاری سمینار تخصصی نقش رسانه‌های دیجیتال در آسیبهای اجتماعی و جنگ نرم

* برگزاری سمینار تخصصی نقش رسانه‌های دیجیتال در آسیبهای اجتماعی و جنگ نرم

سمینار تخصصی  نقش رسانه‌های دیجیتال  در آسیبهای اجتماعی و جنگ نرم  با حضور دکتر مجید ابهری جامعه شناس ، دکتر قرایی مقدم جامعه شناس ، عشرت شایق محقق و پژوهشگر حوزه جنگ نرم و مدیران IT و کارشناسان مناطق 22 گانه درسالن همایش مسجد موسی ابن جعفر (ع) برگزار گردید . در این نشست دکتر

Top