مسئولان آمارهای واهی به مردم ارائه ندهند

1

عضو  شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقللاب اسلامی تاکید کرد : مسئولان باید یک ارتباط ملموس با مردم ایجاد کنند؛ صحبت هایی را به میان نیاورند که خارج از قاعده پاسخگویی است بعضی از مسئولان و نمایندگان مجلس صحبت هایی را به میان می آوردند که نه تنها در اولویت بلکه در حوزه پاسخگویی نیز نیست.1

عشرت شایق عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی درباره پاسخگویی مسئولان به مطالبات مردمی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز گفت: موضوعی که از طرف هر شخصی در هر قالبی چه سخنرانی و چه همایش مطرح شود که در آن موضوع و طرح مطلب پاسخی برای مطالبات مردمی نباشد، پاسخی برای اجرای قانون نباشد، یک امر باطل است.

وی افزود: کسانی که در مسند قدرت نشستند از شخص رئیس جمهور تا نمایندگان مجلس همه در بحث اولویت های ممکلت وظایفی دارند؛ اولویت مملکت امروز ما در حوزه داخلی بحث معیشت مردم است که زیرشاخه های آن اشتغال، مسکن، سبدکالای اقتصادی و سبد کالای فرهنگی است؛ در این موارد قوانین و بودجه به اندازه کافی وجود داشته است اینجا حسن مدیریت این است که تمامی این موارد و ماموریت ها در راستای خود پیش برود.

شایق با تاکید بر اینکه مسئولان نباید گزارش های مبنی بر آمارهای واهی و غیر واقعی به مردم ارائه دهند بیان کرد: مسئولان باید یک ارتباط ملموس با مردم ایجاد کنند؛ صحبت هایی را به میان نیاورند که خارج از قاعده پاسخگویی است الان این روزها ما شاهد این هستیم که بعضی از مسئولان و نمایندگان مجلس صحبت هایی را به میان می آوردند که نه تنها در اولویت بلکه در حوزه پاسخگویی نیز نیست.

وی در ادامه تصریح کرد: این یعنی فرار از مسئولیت، گریز از اعلام گزارشات و توجه نکردن به مطالبات حق مردم و نارضایتی هایی که ایجاد شده در بخش های مردمی قابل قبول نیست.

عضو جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی افزود: مسئولان به هرشکلی، هرشیوه ای در هر قالبی پاسخگوی مطالبات مردم نباشند باید بدانند که در نظر مردم ضعیف تر خواهند شد، جایگاه شان را از دست خواهند داد و رفتارهایشان غیرقابل قبول است به همین جهت توصیه می کنیم که همه مسئولان خصوصا نمایندگان مجلس نظارت کنند و در صحنه حاضر شوند و علت این نوع فرافکنی را از رئیس جمهور و وزرا بخواهند و خود منطقی عمل کنند.

وی درباره حوادث اخیر گفت: ما در همین حوادث اخیر از نمایندگان انتظار داریم که پرکار باشند و نسبت به این موضوع چه در مسائل داخلی و چه در مسائل خارجی موضع گیری کنند و در حوزه سیاست خارجی هم آنچه که مسئولان باید به زبان بیاورند در حقیقت نشان از اقتدار جمهوری اسلامی و نشان از جایگاه انقلابی مسئولان باشد.

عشرت شایق در پایان تصریح کرد: در هر حال اگر مسئولان احساس می کنند نمی توانند حرکت انقلابی داشته باشند بدانند که بامردم انقلابی فاصله دارند و جایگاه خودشان را به افراد پرشور و انقلابی که پاسخگوی مطالبات حق مردم هستند، بدهند.

موضوعات مرتبط

*

*

Top