دولت روحانی به جای پیگیری تعاون، اقتصاد شخصی را دنبال کرده است

7

عشرت شایق گفت:در نظام سرمایه داری، تعاون فاقد جایگاه اساسی است. چنانچه آنچه که در قوانین ما طرح شده این است که سهم تعاون در اقتصاد باید به 25 درصد برسد ولی درنظام سرمایه داری چنین اصولی پذیرفته نیست.

عشرت شایق نماینده دوره هفتم مجلس و پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، اظهار داشت: دولت در پی پیگیری نظام اقتصادی شخصی است که راهی برای سود جویی خصوصی و سرمایه داری شخصی فراهم کرده و به جای اینکه بر پایه تعاون که اساس نظام اقتصادی اسلامی را تشکیل می دهد حرکت کند، اقتصاد شخصی را پیش می‌برد.7

وی با بیان اینکه باید بهای بیشتری به تعاونی‌ها داد افزود: اقتصاد تعاونی که در قانون اساسی جمهوری اسامی ایران وجود دارد از جایگاه رفیعی برخوردار بوده است که به لحاظ تاثیر گذاری بالای آن در تحقق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد اقتصادی از اهمیت خوبی برخوردار است.

شایق خاطر نشان کرد: در نظام سرمایه داری، تعاون فاقد جایگاه اساسی است. چنانچه آنچه که در قوانین ما طرح شده این است که سهم تعاون در اقتصاد باید به 25 درصد برسد ولی درنظام سرمایه داری چنین اصولی پذیرفته نیست.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: مقاومت در برابر اختیارات تعاونی‌ها ، خلاف مسیر انقلاب و قانون اساسی است. باید به تعاونی‌ها بهای بیشتری داد. چنانچه در سیاست اصل 44 سهم 25 درصدی در نظر گرفته شده و به قانون هم تبدیل شده است لذا تعاونی برای تحقق الگوی اقتصاد اسلامی لازم است نه اقتصاد شخصی.

شایق بیان داشت: تعاون موجب توسعه و تحول همه جانبه اقتصادی بوده، اقتصاد کشور را به سمت توسعه یافتگی هدایت و همراه با عقلانیت و خردورزی است . چنانچه در تعاون کنش منطقی، حسابگری و برنامه ریزی نهفته و این تعاون است که موجب تسهیل و تسریع امور اقتصادی بوده و از نابهنجاری ‌های مالی و اقتصادی ممانعت می‌کند.

موضوعات مرتبط

*

*

Top