* برگزاری سمینار تخصصی نقش رسانه‌های دیجیتال در آسیبهای اجتماعی و جنگ نرم

ابهری

سمینار تخصصی  نقش رسانه‌های دیجیتال  در آسیبهای اجتماعی و جنگ نرم  با حضور دکتر مجید ابهری

جامعه شناس ، دکتر قرایی مقدم جامعه شناس ، عشرت شایق محقق و پژوهشگر حوزه جنگ نرم و مدیران IT و کارشناسان مناطق 22 گانه درسالن همایش مسجد موسی ابن جعفر (ع) برگزار گردید .

در این نشست دکتر ابهری در خصوص رسانه های مجازی به وجود آمده و آسیبهای اجتماعی فراوان به وجود آمده سخن گفتند:Download121
مسائلی ازقبیل رسانه های ماهواره ایی و اهداف شومشان مانند بعضی از شبکه های ماهواره ای که مردم بدون آگاهی عکسها و فیلمهای خود را برای این برنامه ارسال می کنند و

نمی دانند که این برنامه ها با این کار می خواهند قدرت خودرا در جذب افراد و به نفوذ در آوردند آنها باشد را نشان می

دهد ، از تبلیغات های مختلف ماهواره ایی که با عناوین گیاهان دارویی نام برده می شود دریغ از اینکه تمامی این دارو ها همراه با مواد مخدر مخصوصا شیشه تهیه گردیده برای تخریب خانواده ها ، سایتهای همسر یابی که بیش از 200 مورد مشاهده گردیده که تماما شبکه های فساد را تشکیل می دهند ، با توجه به سرعت انتشار اخبار در فضاهای مجازی که در دست مردم پخش گردیده و توسط موصاد اداره می شود چرا مسئولین اخبار را به طور واقعی و سریع انتشار نکنند تا مردم در این نرم افزاره به دنبال حقایق باشند از مدیران ITدر محلات خواستند که با آگاهی و اطلاع رسانی به شهروندان به آنان اخطار دهند که ورود به این شبکه ها و فضاهای مخرب دچار دگرگونی خانواده ها می گردد ، در پایان هم از شهرداری تهران تشکر نمودند با توجه به اینکه وظیفه اصلی آن چیز دیگر است ولی به طور جد مسائل فرهنگی مردم را به طور تخصصی پیگیری و آموزش می دهد .Download8

در این سمینار نیز دکتر قرایی مقدم در مورد اینکه فرهنگ ما بیمار گشته و به آن باید سریعتر رسیدگی کرد چرا که اگه فرهنگ بیمار گردد همه چیز بیمار می شود با توجه به اینکه مقام معظم رهبری هم به اینکه اصل فرهنگ است و سالی را با عنوان فرهنگ نام گذاری می کنند باید به اهمیت این موضوع پی برد و به آن پرداخت ، در ادامه صحبتشان به موزاییکی شدن خانواده ها اشاره داشتند و به تنوع برنامه ها در رسانه ملی تاکید داشتند تا استقبال برای جذب تهاجم فرهنگی مخصوصا سریالهای ترکیه ای کم شود.

Download3

عشرت شایق محقق و پژوهشگر حوزه جنگ نرم در خصوص روابط موجودوتاثیرات مستقیم و غیر مستقیم رسانه در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی . نتایج نشان می دهد در ارائه برنامه های پیشگیری توسط رسانه گرچه به کارگیری و استفاده از تجربیات به دست آمده نیاز به ارزیابی بیشتر دارد با این حال رویکردهایی که براساس شواهد معتبر در زمینه پیشگیری انجام گیرند وبا مطالعه و شناسایی اطلاعات اولیه استراتژی های خود را درزمینه پیشگیری طراحی نموده باشندو برنامه های خود را به صورت منظم نظارت و ارزیابی کننددرپیشگیری اولیه از آسیبهای اجتماعی موفق خواهند بود .Download4 (1)

عشرت شایق با اشاره به تحریم های دشمنان و مقایسه آن با فراوانی وسایل وواردات بی رویه این وسایل ودیگر ابزارهای جذاب اما با پیامهای انحرافی همچون فیلم های مبتذل و بازی های رایانه ایی و لوازم آرایشی و … به جنگ نرم و مقابله با آن اشاره کرد و گفت : امروز ابزارهای جنگ عوض شده و تمام بمب های دشمن بی صداو بی بو و بدون رنگ است و در خانه های همه ی ما به نوعی پیدا می شود و اینجاست که نقش زنان برجسته ترو بیشتر معلوم می شود زیرا زنان هستند که خانواده تربیت می کنند و افراد دست پرورده ی او جامعه را می سازند واین یعنی آپار فراوانی حضور زنان در جامعه .Download

این کارشناس جنگ نرم با توجه به خزنده بودن این جنگ گفت: در این جنگ خانمان سوز ایمانی ، اعتقادی وفرهنگی دشمن با مغزها کار دارد نه با مرزها .

موضوعات مرتبط

*

*

Top