* باید به نگرانی کارگران شرکتی پایان داده شود

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با غیر قابل قبول دانستن توجیهات برخی از مسئولین در خصوص کارگران مشمول تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی و رسمی گفت: باید به نگرانی کارگران شرکتی پایان داده شود

به گزارش خبرنگار مهر ، عشرت شایق امروز در جمع کارگران واحدهای مختلف صنعتی تبریز گفت: کارگران و کارکنانی که با قرارداد موقت مشغول کار هستند بدلیل شرایط این نوع قراردادها همواره نگران امنیت شغلی خود بوده و قادر به برنامه ریزی در مورد آینده خود نیستند و همه روزه در گوشه و کنار کشور شاهد هستیم کارگرانی که سالها بر اساس قرارداد موقت مشغول به کار بوده اند به یکباره از کار بیکار می شوند که ‌این مساله برای کارگران و خانواده آن ها و در نگاه کلی تر برای جامعه ما شکننده و نگران کننده است.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود را مسوول تنظیم روابط کارگر و کارفرما می داند اما آنطور که باید و شاید بر امنیت شغلی کارگر نظارت صورت نمی گیرد تا امنیت شغلی کارگران به بهانه قرارداد موقت مورد مخاطره قرار نگیرد.
دبیر جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی استان ساماندهی روابط کارگر با کارفرما را مهمترین وظیفه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی دانست و یادآور شد: انتظار به حق جامعه کارگری از این وزارتخانه، تضمین منافع و آینده شغلی کارگران است و در این راستا، تجدید نظر در قرار دادهای موقت کار می‌تواند تا حدودی موجب کاهش نگرانی کارگران و کارکنان قرار دادی شود.
وی گفت: اکثر کارگران شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی با قراردادهای موقت تحمیلی به کار گرفته می‌شوند که این وضعیت در مراحل بعدی موجب لطمه دیدن کارگران می شود و آن ها نمی توانند از حقوق و مزایایی که مستحق دریافت آن هستند بهره مند شوند.
شایق اظهار داشت: مجلس نهم باید موضوع تبدیل وضعیت کارگران با قرارداد موقت را به صورت مستمر مورد پیگیری قرار دهد تا در کوتاهترین زمان ممکن، مشکل تعداد قابل توجهی از کارگران و خانواده های آن ها برطرف گردد.
برچسب ها : , ,

موضوعات مرتبط

*

*

Top