به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، عصر دیروز جمعی از پرسنل و مدیران شرکت مترو تهران در دیداری با مدیر شبکه مردمی ۱۴۰۰ از مشکلات صنفی و مناسبات شغلی خودشان گفتگو کردند.

عشرت شایق دبیر شبکه مردمی ۱۴۰۰ در خصوص شرایط ایجاد شده در مدیریت شهری بیان کرد: مدیران شهری جدا از گرایش های سیاسی که دارند باید تصمیمات سیاسی نگیرند و شهر و شهروندان را درگیر سیاست زدگی نکنند، شهر و شهروندان سیاست زده دیگر حس مطلوبی به شهر ندارند و باعث می شود دلشان برای محیط زندگی شان نسوزد که این امر باعث مرگ حیات اجتماعی و بی‌توجهی شهروندان نسبت به شهر شهر و مدیریت شهری می‌شود.

معاون سابق مناطق شهرداری تهران یادآور شد: زندگی در زیرزمین برای شهروندان و پرسنل نیروی انسانی مناسباتی دارد که این مهم توجه ویژه لازم دارد و باید به یاد داشته باشیم عدم توجه به زیست زیرزمینی باعث می شود بسیاری از مشکلات و چالش ها نوظهور برای شهروندان و پرسنل نیروی انسانی مترو ایجاد گردد و عواقب جبران ناپذیری ایجاد نماید.

مدیر شبکه مردمی۱۴۰۰ با بیان اینکه زیست زیرزمینی شاخص‌های مناسب خود را دارد افزود: در گذشته و تا امروز بیشتر مترو نقش حمل و نقل و جابجایی مسافر را به عهده داشته است ولی کمتر به نقش فرهنگی و شاخص های اجتماعی آن توجه شده است مترو مانند بسیاری از موضوعات دارای مشکلات اجتماعی فرهنگی می‌باشد که در برخی مواقع تاثیرات آن به مراتب بر روح و جان مسافر و پرسنل شرکت مترو به جای مانده است.

شایق در پایان خاطر نشان کرد: ساماندهی غرفه های فروشگاهی در فضاهای موجود مترو ضروری است و با نگاه غیرانتفاعی و حمایت از کارآفرینان به این مقوله پرداخته شود.