به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، عشرت شایق مدیر شبکه مردمی۱۴۰۰ در خصوص لیست شوراهای شهر بیان کرد: شبکه مردمی ۱۴۰۰ با همکاری جنبش زنان پیشتاز و جوانان انقلابی نام دار ایران”جانا”و مادران انقلابی نام آور ایران”مانا” و دیگر نیروهای فعال اجتماعی بدنبال قرارگرفتن حداکثری از حضور متخصصان، جوانان و زنان در مسیر اجرایی کردن بیانیه گام دوم در بستر مکتب حاج قاسم جهت نیل به تمدن سازی نوین اسلامی برای لیست شوراهای شهر و روستاهای کشور می باشد و گرنه لیست‌های سفارشی، خانوادگی و فامیلی و نیابتی نقش مخرب دارند.

وی ادامه داد: درنهایت این بدنه اجتماعی جهت اتحاد با جریانات انقلابی تلاش خواهد کرد.