اخبار

هرگونه تعرض به ایران آغاز جنگ جهانی است

خبرگزاری فارس: سردار جزایری با بیان اینکه هرگونه تعرض به ایران، آغاز جنگ جهانی است، گفت: بدیهی است در صورت بروز چنین چالشی، قبل از هر چیز رژیم‌های عاریتی و جعلی از میان برداشته خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ستادکل نیروهای مسلح، سردار مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیعات دفاعی ستادکل

Top