فرهنگی

*ورود هر گردشگر خارجى به كشور ۱۰ شغل ایجاد مى كند

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسكو در مجلس گفت: ورود هر گردشگر خارجى به ایران ۸ تا۱۰ شغل ایجاد مى كند و این به دلیل ارزآورى این صنعت است. عشرت شایق در گفت وگو با فارس در تبریز افزود: آمار سالیانه كشورهاى مختلف از جمله كشورهاى پیشرفته در صنعت گردشگرى نشان مى دهد كه این

*شرایط فرهنگی كنونی كشور به هیچ وجه توجیه پذیرنیست

عضو كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: آثار سوء مدیریت فرهنگی دولت قبل و نیز ضعف مدیریت فرهنگی دولت جدید باعث انتقادات و نارضایتی‌های زیاد نمایندگان مجلس از وضعیت كنونی كشور شده است. عشرت شایق در گفت‌وگو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو»، با انتقاد از نابسامانی‌های فرهنگی در حوزه‌های سینما، تئاتر، كتاب و هنر

Top