فرهنگی

*شرایط فرهنگی كنونی كشور به هیچ وجه توجیه پذیرنیست

عضو كمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: آثار سوء مدیریت فرهنگی دولت قبل و نیز ضعف مدیریت فرهنگی دولت جدید باعث انتقادات و نارضایتی‌های زیاد نمایندگان مجلس از وضعیت كنونی كشور شده است. عشرت شایق در گفت‌وگو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو»، با انتقاد از نابسامانی‌های فرهنگی در حوزه‌های سینما، تئاتر، كتاب و هنر

Top